افيليتت ماركتينگ ايراني

كسب و كار اينترنتي - كسب درآمد از اينترنت - كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم با سرمايه كم - كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم كوچك - كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم پردرآمد در منزل - ايده جديد كسب و كاراينترنتي

آموزش همكاري در فروش آموزش افيليتت ماركتينگ ايراني

۷ بازديد

 

همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش -  بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش -  كسب درآمد از همكاري در فروش - 

همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش ,  بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش ,  كسب درآمد از همكاري در فروش

همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش -  بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش -  كسب درآمد از همكاري در فروش - 

همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش ,  بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش ,  كسب درآمد از همكاري در فروش

همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش -  بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش -  كسب درآمد از همكاري در فروش - 

همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش ,  بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش ,  كسب درآمد از همكاري در فروش

همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش -  بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش -  كسب درآمد از همكاري در فروش - 

همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش ,  بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش ,  كسب درآمد از همكاري در فروش

همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش -  بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش -  كسب درآمد از همكاري در فروش - 

همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش ,  بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش ,  كسب درآمد از همكاري در فروش

 

 

پكيج كامل

بازديد در وب سايت مكس ماركتينگ

www . m a x m a r k e t i n g . ir

همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش - بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش - كسب درآمد از همكاري در فروش  همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش , بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش , كسب درآمد از همكاري در فروش

 

همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش - بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش - كسب درآمد از همكاري در فروش  همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش , بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش , كسب درآمد از همكاري در فروش

 

 

 

ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي - كسب درآمد از اينترنت - ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم با سرمايه كم - ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم كوچك - ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم پردرآمد در منزل - ايده جديد كسب و كاراينترنتي  ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي , كسب درآمد از اينترنت , ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم با سرمايه كم , ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم كوچك , ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم پردرآمد در منزل , ايده جديد كسب و كاراينترنتي    ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي

 

 

ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي - كسب درآمد از اينترنت - ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم با سرمايه كم - ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم كوچك - ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم پردرآمد در منزل - ايده جديد كسب و كاراينترنتي  ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي , كسب درآمد از اينترنت , ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم با سرمايه كم , ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم كوچك , ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم پردرآمد در منزل , ايده جديد كسب و كاراينترنتي    ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي

 

ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي - كسب درآمد از اينترنت - ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم با سرمايه كم - ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم كوچك - ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم پردرآمد در منزل - ايده جديد كسب و كاراينترنتي  ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي , كسب درآمد از اينترنت , ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم با سرمايه كم , ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم كوچك , ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم پردرآمد در منزل , ايده جديد كسب و كاراينترنتي    ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي

 

ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي - كسب درآمد از اينترنت - ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم با سرمايه كم - ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم كوچك - ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم پردرآمد در منزل - ايده جديد كسب و كاراينترنتي  ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي , كسب درآمد از اينترنت , ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم با سرمايه كم , ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم كوچك , ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي با سرمايه كم پردرآمد در منزل , ايده جديد كسب و كاراينترنتي    ويديو آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي

 

همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش - بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش - كسب درآمد از همكاري در فروش  همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش , بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش , كسب درآمد از همكاري در فروش

 

 

 

 

 

 

 

همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش - بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش - كسب درآمد از همكاري در فروش  همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش , بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش , كسب درآمد از همكاري در فروش

 

همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش - بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش - كسب درآمد از همكاري در فروش  همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش , بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش , كسب درآمد از همكاري در فروش

همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش - بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش - كسب درآمد از همكاري در فروش  همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش , بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش , كسب درآمد از همكاري در فروش

 

 

 

 

همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش -  بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش -  كسب درآمد از همكاري در فروش

همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش ,  بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش ,  كسب درآمد از همكاري در فروش

 

نحوه شروع كسب و كار همكاري در فروش در سال 2021 [+PDF]
كسب و كار همكاري در فروش
26 مه 2020
، همكاري در فروش
در فيسبوك به اشتراك بگذاريد
در توييتر به اشتراك بگذاريد
در لينكدين به اشتراك بگذاريد
در pinterest به اشتراك بگذاريد
براي بسياري از كارآفريناني كه به دنبال ايجاد يك كسب و كار آنلاين هستند، يا بازارياب هايي كه به دنبال كسب درآمد از ترافيك وب خود هستند، همكاري در فروش اغلب نحوه شروع آنها با ايجاد درآمد است و زماني كه شما تازه شروع به كار كرده ايد، استراتژي هاي زيادي وجود دارد.
با همكاري در فروش كه انتظار مي رود تا سال 2020 به 6.8 ميليارد برسد. اكنون بهترين زمان براي شروع است.

در اين راهنماي عميق براي همكاري در فروش، ياد خواهيد گرفت:

چگونه محصولات را به عنوان يك شركت وابسته تبليغ كنيم
چگونه به راحتي قيف هاي فروش با تبديل بالا ايجاد كنيم
چگونه ليست ايميل خود را بسازيد و رشد دهيد
بهترين راه براي به دست آوردن ترافيك
دنباله ايميل پيگيري
و خيلي بيشتر!
بهترين توصيه ممكني است كه مي توانم به كسي بعد از تلاش هاي نااميدكننده بدهم، ايجاد 6 رقم در سال در كميسيون هاي وابسته تا سن 25 سالگي.

بيا شروع كنيم.

اولين كميسيون شما
با عجله؟ فرمت PDF را دانلود كنيد و استراتژي هاي بيشتري را براي شروع تجارت همكاري در فروش خود كشف كنيد!

چك ليست 7 مرحله اي كه من براي تبديل شدن به يكي از زيرمجموعه هاي برتر يك شركت نرم افزاري عظيم براي كمك به شما در راه اندازي (يا شروع مجدد) يك تجارت همكاري در فروش موفق در سال 2021 استفاده كردم.

PDF رايگان من را دانلود كنيد
1. يك شعبه همكاري در فروش پيدا كنيد
يك طاقچه همكاري در فروش را پيدا كنيد

اگر مي خواهيد به عنوان يك بازارياب وابسته در اينترنت كسب درآمد كنيد، درك اين بخش بسيار مهم است. اگر اين بخش را منفجر كرديد، تعجب نكنيد اگر كسب و كار شما به سمت بالا رفت!

بنابراين چگونه مي توان يك جايگاه همكاري در فروش سودآور پيدا كرد؟

طاقچه شما بايد هميشه سبز باشد
بياييد صادق باشيم، شما نمي خواهيد كميسيون هاي وابسته به مدت 2 سال آينده مستقيماً در حساب بانكي شما قرار گيرد ... شما آنها را براي بقيه عمر خود مي خواهيد!

رايج‌ترين اشتباهي كه من هر روز مي‌بينم اين است كه تازه‌كارها وارد جايگاه اشتباه مي‌شوند. طاقچه هايي كه حتي براي چند سال بيشتر وجود ندارند.
همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش -  بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش -  كسب درآمد از همكاري در فروش


همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش ,  بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش ,  كسب درآمد از همكاري در فروش


و مطمئن باشيد كه مي‌توانيد يك روند را بگيريد، بايد دوباره راه‌اندازي كنيد، روند ديگري را بگيريد، سپس بايد دوباره راه‌اندازي كنيد... اما چه كسي مي‌خواهد آن بازي طاقت‌فرسا را ​​انجام دهد؟ فقط به تمام افرادي كه قبلا فيجت اسپينر مي فروختند فكر كنيد.

البته براي چند ماه عالي بود. اما به محض اينكه اين روند كاهش يافت، همه افرادي كه فيجت مي فروختند راهي براي پاك كردن موجودي خود نداشتند و مجبور بودند ضرر زيادي متحمل شوند.

در همكاري در فروش هم همين است. جايگاهي را انتخاب كنيد كه تا 10-20 سال آينده به جايي نرسد... به عنوان مثال، جايگاه مورد علاقه من يك بازار ديجيتال است.

چرا؟

اينترنت راه به جايي نمي برد و ديجيتال ماركتينگ هم همينطور.

به همين دليل است كه محصول اصلي من يك پلت فرم بازاريابي ديجيتال به نام Builderall است.

من در جايگاهي قرار گرفته ام كه هرگز پايان نخواهد يافت.

طاقچه شما بايد تقاضاي بالايي داشته باشد
اين ممكن است با انتخاب يك طاقچه هميشه سبز همراه باشد، زيرا اگر قرار است براي هميشه وجود داشته باشد، به احتمال زياد تقاضاي زيادي براي آن وجود دارد. و اگر به اين فكر مي كنيد كه ... اما جايگاه هاي با تقاضاي بالاتر رقابتي تر نيستند، خوب حق با شماست!

اگرچه رقابت هميشه بد نيست. رقابت به اين معني است كه پول زيادي براي بدست آوردن وجود دارد.

و اگر با يك استراتژي قوي و يك برنامه بازي وارد جايگاهي شديد، مي‌توانيد بازيكن بزرگي در آن جايگاه باشيد.

اما قبل از اينكه اين را به شما نشان دهم، اجازه دهيد كمي عميق‌تر برويم و در مورد نحوه انتخاب محصول مناسب براي تبليغ صحبت كنيم كه به شما دستمزد زيادي خواهد داد.
همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش -  بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش -  كسب درآمد از همكاري در فروش


همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش ,  بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش ,  كسب درآمد از همكاري در فروش


2. يك محصول همكاري در فروش سودآور پيدا كنيد
يك محصول همكاري در فروش سودآور پيدا كنيد
روي يك محصول اصلي تمركز كنيد
من برخي از شركت‌هاي وابسته را مي‌شناسم كه ده‌ها، حتي صدها محصول مختلف را در يك جايگاه تبليغ مي‌كنند…

و، خيلي خوب كار نمي كند. مطمئناً اكنون آنها مي توانند بگويند كه "درآمدهاي متعددي" دارند و احساس بهتري نسبت به خود دارند.

اما، اين شما را سريعتر به هدفتان نمي رساند!

بعلاوه، تصور كنيد كه بايد صدها پرداخت مختلف از همه اين شركت ها را مديريت كنيد، سپس سعي كنيد آن را در ماليات خود سازماندهي كنيد.

به همين دليل است كه در طول 3 سال گذشته به عنوان يك شركت وابسته تمام وقت، عمدتاً فقط 1 محصول اصلي را در طول حرفه خود تبليغ كرده ام.

نتيجه؟

من در عرض 1 سال يكي از بهترين زيرمجموعه هاي شركت شدم.

كميسيون ساختمان

كميسيون هاي مكرر
بارها در گذشته همه چيز به آرامي پيش مي رود…

از روزم لذت مي برم… سپس BAM. "اكانت تبليغاتي فيسبوك شما غيرفعال شده است"

ناگهان درآمدم صفر است زيرا محصولات يكباره را در كليك بانك تبليغ مي كردم…

اما اكنون، مشكلي نخواهد بود زيرا 80٪ درآمد من از كميسيون هاي مكرر است كه هر ماه وارد مي شود.

من نمي‌توانستم تا 3 ماه آينده كار كنم و هنوز همان مبلغ را بدست مي‌آورم زيرا در حال حاضر صدها مشتري دارم كه ماهانه به Builderall پرداخت مي‌كنند.

اين به من آرامشي مي دهد كه هميشه در زندگي مي خواستم.

بنابراين، وقتي نوبت به انتخاب محصول مي‌رسد، مطمئن شويد كه مي‌توانيد به جاي اينكه فقط يك بار فروش داشته باشيد، از مشتريان كسب درآمد كنيد و آنها براي هميشه از بين رفته‌اند.

اگر طاقچه شما برنامه‌هاي وابسته تكراري ندارد، سعي كنيد 1 تا 3 محصول ديگر را اضافه كنيد كه مي‌توانيد در انتهاي قيف خود بفروشيد.

اگر بخواهيدبراي تبليغ همان محصولي كه من تبليغ مي كنم و به شما كميسيون هاي مكرر ماهانه مي دهد، روي پيوند زير كليك كنيد تا به آموزش عالي وابسته من دسترسي فوري داشته باشيد.

آموزش عالي وابسته خود را شروع كنيد
پيشنهاد مقاومت ناپذير
آيا مي دانستيد كه مردم به طور متوسط ​​روزانه 500 تبليغ مي بينند؟ اين بدان معناست كه مردم دائماً به چپ و راست پيشنهاد مي دهند.

اين براي شما چه معنايي دارد؟ مردم بيشتر از هميشه بدبين هستند... اين بدان معناست كه شما به بيشترين مقدار اهرمي كه احتمالاً مي توانيد به دست آوريد نياز داريد.

ساده ترين راه براي انجام اين كار، تبليغ يك شركت قوي با يك محصول غيرقابل مقاومت است. به عبارت ديگر، چيزي آنقدر خوب است كه نمي‌توانند از آن بگذرند!

اين امر مخصوصاً براي بازاريابان وابسته مهم است زيرا همه محصولات كم ارزشي كه در شبكه هاي محبوبي مانند Clickbank، JV ZOO و Warrior Plus فروخته مي شوند.

 

بيشتر اين محصولات حتي بيش از 2 سال نخواهند داشت. اين يكي ديگر از دلايلي است كه من با برنامه وابسته Builderall همه كاره شدم.

به عنوان مثال، بيلدرال كامل ترين پلتفرم بازاريابي ديجيتالي است كه امروزه وجود دارد. با شروع فقط 19.90 دلار در ماه، نه تنها محصول يكي از بهترين هاي موجود است، بلكه قيمت آن نيز غيرقابل مقاومت است.

كه ترويج آن را بسيار ساده تر مي كند. مهمتر از همه، مهم نيست كه چه چيزي را مي خواهيد تبليغ كنيد. فقط مطمئن شويد كه اين يك محصول جامد در جايگاهي ابدي است كه فكر مي كنيد در 5 تا 10 سال آينده وجود خواهد داشت.

در بررسي عميق خود درباره اينكه چرا برنامه Builderall Affiliate را انتخاب مي كنم، بيشتر بخوانيد.

3. استراتژي درست را توسعه دهيد
استراتژي هاي همكاري در فروش

اگر در برنامه ريزي شكست بخوريد، براي شكست برنامه ريزي كرده ايد.

مي‌دانم، گفتار جالبي است، اما حقيقت دارد!

امروزه بسياري از شركت‌هاي وابسته فقط به صحبت‌هاي هر كسي در اينترنت گوش مي‌دهند بدون اينكه برنامه بازي خود را براي جايگاه خود تهيه كنند.

و كندترين راه براي كسب درآمد تمام وقت آنلاين، تغيير مداوم استراتژي و برنامه بازي خود است.

همانطور كه مي دانيد روش هاي مختلفي وجود دارد كه مي توانيد براي كسب درآمد از همكاري در فروش استفاده كنيد.

بنابراين اجازه دهيد در وقت شما صرفه جويي كنم و به شما نشان دهم چه چيزي هميشه براي من و موفق ترين دانش آموزانم بهترين كار را داشته است.

مجموعه سرب
آيا تا به حال شروع به تبليغ يك محصول جديد كرده ايد و آرزو مي كنيد كه كاش مي توانستيد بلافاصله بدون ايجاد قيف فروش شروع به فروش كنيد؟
اگر چنين است، خواب مي بينيد. يا حتي بدتر از آن، اين روياي جعلي را شخص ديگري به شما فروخته است.

شما 2 شغل اصلي به عنوان يك شركت وابسته داريد. اين اولين مورد است: جمع آوري سرنخ ها!
همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش -  بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش -  كسب درآمد از همكاري در فروش


همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش ,  بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش ,  كسب درآمد از همكاري در فروش


اگر به دنبال اين هستيد كه ديگر در مورد قبض ها استرس نداشته باشيد، براي من اهميتي ندارد كه كسي چه مي گويد. پول در ليست است. به خصوص به عنوان يك شركت وابسته، ليست ايميل شما دارايي شماست. وقتي هزاران نفر را در ليست داريد كه واقعاً به شما اعتماد دارند، آنها محصولاتي را كه شما توصيه مي كنيد براي هميشه مي خرند.

و با توجه به تجربه من، هر چه سرنخ هاي بيشتري جمع آوري كنم، درآمد بيشتري كسب مي كنم!

به مخاطبان خود آموزش دهيد
شايد شما سرنخ داريد اما آنها از شما خريد نمي كنند يا توصيه هاي شما را قبول نمي كنند؟ يه جورايي شبيه قراره…

پس از اولين قرار، مردم معمولاً مستقيماً به اتاق خواب نمي روند. كمي زمان مي برد. ابتدا بايد به يكديگر اعتماد كنيد.
در دنياي آنلاين هم همين است. حتي اگر سرنخ جمع آوري مي كنيد، به اين معني نيست كه معامله تمام شده است.

اين فقط به اين معني است كه آنها به پيشنهاد شما علاقه مند هستند درست مانند قرار ملاقات، شما بايد ثابت كنيد كه فردي واقعي هستيد كه مي توانند به آنها اعتماد كنند.

چطوري اين كار را انجام ميدهي؟

به آنها محتوا بدهيد، در مورد مشكلات آنها آموزش دهيد، يك آهنرباي سرب عالي بدهيد و ثابت كنيد كه شما كسي هستيد كه مي توانيد مشكل آنها را حل كنيد.
سپس پيشنهاد خود را ارائه دهيد. هنگامي كه يك روش قابل پيش بيني براي جمع آوري سرنخ ها و افزايش عمر آنها داشته باشيد، فروش و زندگي شما براي هميشه تغيير خواهد كرد.

4. يك قيف فروش با تبديل بالا ايجاد كنيد
ايجاد قيف فروش

صفحه انتخاب كردن
براي شروع جمع‌آوري سرنخ‌ها، به يك فرآيند خودكار نياز داريد تا به شما اين امكان را بدهد.

اينجاست كه قيف شما در جاي خود قرار مي گيرد. و صفحه انتخاب كردن نحوه ورود آنها به قيف شما است.

بياييد به اصول اوليه بپردازيم.
همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش -  بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش -  كسب درآمد از همكاري در فروش


همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش ,  بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش ,  كسب درآمد از همكاري در فروش


شما هرگز ايميل خود را براي سرگرمي به كسي نمي دهيد، درست است؟

به همين دليل است كه شما بايد چيزي را كه به صورت رايگان در ازاي نام و ايميل آن هديه مي دهيد، «مغناطيس سرب» بدهيد.

خواه اين يك وبينار، چك ليست رايگان، پي دي اف، كتاب الكترونيكي، مجموعه ويديويي، دوره آموزشي و غيره باشد.
يك قطعه ارزش رايگان كه طاقچه شما نمي تواند آن را از دست بدهد! اين همان چيزي است كه يك آهنرباي سربي خوب را مي سازد.

مثال آهنرباي سربي
هنگامي كه آهنرباي سرنخ خود را ايجاد كرديد (يا شخصي را براي ساختن آن استخدام كرديد)، اكنون زمان آن رسيده است كه آن را در صفحه انتخاب كردن خود قرار دهيد تا راهي خودكار براي گرفتن سرنخ ها داشته باشيد.

در اينجا نمونه اي از يك صفحه انتخاب عالي وجود دارد:

نمونه صفحه انتخاب كردن

براي ايجاد يك صفحه انتخاب كردن با تبديل بالا مانند مثال هاي بالا، به نوعي سازنده قيف نياز داريد.

متأسفانه، اكثر سازندگان قيف يا براي استفاده بسيار گيج كننده هستند يا بسيار گران هستند و به 297 دلار در ماه مي رسد.

به همين دليل است كه چند سال پيش از استفاده از Clickfunnels به Builderall تغيير مكان دادم.

اين كسري از قيمت است و آنها دو برابر مقدار ابزار را بدون هزينه اضافي به شما مي دهند.

ببينيد چرا Builderall بهترين جايگزين ClickFunnels است.

صفحه پل
بلافاصله پس از اينكه شخصي ايميل خود را در صفحه انتخاب شما به شما مي دهد، مستقيماً به صفحه اي كه شما آن را صفحه پل مي ناميد ارسال مي شود. هدف اين صفحه پل در خود نام است. اين به عنوان پلي براي محصولي كه شما به عنوان يك شركت وابسته توصيه مي كنيد عمل مي كند.

يعني اينجا جايي است كه مي‌خواهيد يك ويديوي كوتاه بسازيد تا خودتان را معرفي كنيد، به آنها بگوييد چرا اينجا هستيد و در آخر اينكه محصول چگونه به آنها كمك مي‌كند.

خودشه!

در زير آن ويديو مي‌خواهيد دكمه‌اي را با پيوند وابسته خود در داخل آن بگذاريد:

همكاري در فروش - سايت همكاري در فروش -  بهترين سايت همكاري در فروش - آموزش همكاري در فروش -  كسب درآمد از همكاري در فروش


همكاري در فروش , سايت همكاري در فروش ,  بهترين سايت همكاري در فروش , آموزش همكاري در فروش ,  كسب درآمد از همكاري در فروش

 

 

 

 

پكيج كامل

بازديد در وب سايت مكس ماركتينگ

www . m a x m a r k e t i n g . ir

 

--------------------------------------------------------------------

محتوي و لينك ها 

--------------------------------------------------------------------

 

 

http://trentonihhh94051.pages10.com/--42133397 

http://travisxyyy51728.ampblogs.com/--42020808 

http://lukaspqpo17283.blogocial.com/--40153545 

http://griffinwxxx50627.onesmablog.com/--44343198 

http://martinyyyx51628.blogolize.com/--44997151 

http://gregorykkkj95041.bloguetechno.com/--40823557 

http://charlieqrrq28395.shotblogs.com/-20593720 

http://hectoreejg83838.tribunablog.com/-20801628 

http://landenijih95061.blogminds.com/-4861629 

http://johnathanjkji95062.suomiblog.com/-21950712 

http://marcojjji95061.pointblog.net/--44794871 

http://andregggf84050.full-design.com/--48396246 

http://zandervwww50617.thezenweb.com/--42438537 

http://riverdddc72839.tinyblogging.com/--47391318 

http://damienuuts39405.ampedpages.com/--34194255 

https://raymondzzzz61738.blog5.net/47761109/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://keeganwxyy51728.affiliatblogger.com/57538768/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://claytonbbba62738.fitnell.com/46599648/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://tituseedc73849.diowebhost.com/61153595/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://daltonmmmm06272.dbblog.net/37354477/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://mylesooon17283.ezblogz.com/37389871/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://fernandourol05050.designertoblog.com/36973623/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://andrefggf84950.blogs-service.com/37056365/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://martintqnj94949.bluxeblog.com/37620302/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://beckettssss38495.mpeblog.com/29496163/ 

http://holdenbyvr27272.articlesblogger.com/29328523/ 

http://eduardoabcb62839.arwebo.com/29277266/ 

http://trevordedc73849.blogerus.com/29384485/ 

http://emiliodddc72839.bloggin-ads.com/29438832/ 

http://edwinggff83940.blogpostie.com/29389100/ 

http://remingtonnooo27384.blogprodesign.com/29181450/ 

http://shanecbaz61728.blogdigy.com/-20732238 

http://landenffff83940.mybjjblog.com/-21172218 

http://shanebbba61738.tblogz.com/-21330390 

http://emiliohhii95162.uzblog.net/-21183442 

http://brooksvwvu40506.canariblogs.com/-22289710 

https://marconoon17384.qowap.com/65538353/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://rylanmmlk06172.blog2learn.com/53863396/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://erickspmi83849.jiliblog.com/64896026/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://trentonlmmm16273.getblogs.net/37081472/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://mariobccc72839.dsiblogger.com/37396319/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://finnpqqp27394.ka-blogs.com/60066414/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://travisqnkh83838.blogofoto.com/37229557/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://keeganrrrq28395.acidblog.net/37272787/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش  

https://dominickjjjj95162.timeblog.net/42631632/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://raymondbccb72839.fireblogz.com/36982380/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://trevorcccc72849.aioblogs.com/60215527/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://cristiancccc73849.xzblogs.com/48355923/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://manueleeee83950.free-blogz.com/53560892/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://gregorymmml06173.collectblogs.com/52472434/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://simonpppn17283.isblog.net/-23960212 

http://edwinfffe73849.blogdon.net/-23071499 

http://tysonxvsp16161.blogkoo.com/-25926331 

http://andredddd73849.alltdesign.com/-26951419 

http://chancevwwv40617.amoblog.com/-28429527 

http://dallaszzzz61628.total-blog.com/-31863127 

http://collinnnnm16273.blog-gold.com/11109772/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://paxtonbccb73839.ambien-blog.com/11088228/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://lanefggf84950.atualblog.com/11001534/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://remingtonlllk06172.blog-a-story.com/11048798/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://dallascddd73940.blogacep.com/10663158/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://eduardoccdd73840.blogadvize.com/11151783/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://andersonnonn17284.bloggerbags.com/10765734/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://claytonaazz61728.bloggosite.com/11141599/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://titusedcc72839.bloggerswise.com/11040575/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://codyppqq39506.blogoscience.com/11043749/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://andersonlmml16283.blogproducer.com/11170633/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://elliottqqpp27394.blogrelation.com/11064141/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://rowantxxx50617.blogrenanda.com/11143549/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://zanderttza61728.blogsidea.com/11193472/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://mariobccb62839.blogthisbiz.com/10933770/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://trentonlmnn17284.blue-blogs.com/11032873/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://sergiojjih94051.csublogs.com/10896937/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://cashaaaz51720.dailyhitblog.com/11036638/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://lukasrrsr39406.develop-blog.com/11153938/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://cristianazzy83950.is-blog.com/11214946/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://edgarijjj05172.loginblogin.com/11150269/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://zanepqqq28495.mdkblog.com/10891543/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://johnnyjkkj05162.mybuzzblog.com/10847225/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://simonrvvw50627.newbigblog.com/10948021/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://edwinjkkk06173.thenerdsblog.com/10765142/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://elliottdgii05162.theobloggers.com/11195398/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://claytonbbba62738.topbloghub.com/11186916/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://tysoneffe83061.ttblogs.com/10884327/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://beaursss39406.vblogetin.com/10788467/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://cesarxuro16150.win-blog.com/11259160/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://troyaazz51627.worldblogged.com/10934773/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

http://sethuuts39405.yomoblog.com/11195612/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://simonpppo17283.digiblogbox.com/32139609/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://garrettttts39405.bloginwi.com/41434528/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://edgariiih95061.jaiblogs.com/32443150/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://kameronikkj06172.blogzag.com/51303553/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش 

https://rafaelfedd73849.look4blog.com/46078547/همكاري-در-فروش-سيستم-همكاري-در-فروش